Port-Ability logo

Port Ability biedt de gegevens uit de Gids van Vissersvaartuigen aan via een handige API waarmee de gegevens makkelijk kunnen worden uitgevraagd en automatisch verwerkt. Het is niet meer nodig zelf de Gids van Vissersvaartuigen bij te houden, want via onze API zijn altijd de laatste gegevens van een schip op te vragen. Ook is het mogelijk alle huidige schepen op te vragen.

De gegevens worden in JSON formaat geretourneerd. Dit is een formaat dat door alle moderne programmeertalen makkelijk kan worden verwerkt.

Let op: Voor demonstratiedoeleinden is deze API beschikbaar voor iedereen. Hij is volledig werkend, echter beperkt tot 10 requests per uur. Wilt u deze API gebruiken in een applicatie, neemt u dan contact met ons op (info@port-ability.com) voor de mogelijkheden.

Van schepen zijn de huidige gegevens op te vragen op basis van (het begin van) het uitwendig kenteken, (deel van) de naam of het EU identificatienummer. Voorbeelden:

Als er wordt gezocht op de naam van bovengenoemd vaartuig worden er meerdere schepen gevonden met dezelfde naam.

Tenslotte zijn ook alle huidige vaartuiggegevens op te vragen: