Port-Ability logo

Digital Carrier Online

The easy way of sending trips to drivers without an on-board computer

Digital Carrier Online is a platform handling of the communication between a (external) driver and a dispatcher. The dispatcher sends all information about loading and unloading to the driver, most likely not one of his own, but from a haulier, directly from his transport management system. The driver receives a link to this information in an e-mail. Using this link the driver is able to process all the tasks of the trip directly from a normal internet browser. Status information is sent back to the dispatcher through the same platform.

Naar digitalcarrieronline.nl »

Tankcleaning Online

Tankcleaning online is een online dienst van Port-Ability voor tankcleaning bedrijven. Met ons platform kunt u het aanmelden van reinigingsorders volledig automatiseren. We hebben dit platform ontwikkeld samen met de tankcleaning industrie.

Naar tankcleaningonline.com »

UPSTREAM Port Management

Scheepsbewegingen worden door havens al heel lang geadministreerd, al dan niet met behulp van ICT oplossingen. Upstream Port Management ondersteunt havens bij de administratie van scheepsbewegingen (ook grafisch), ligplaatsen, relaties, berekening van havengelden en facturatie tot aan het verwerken hiervan in standaard boekhoudsoftware zoals AccountView of Multivers.

Meer informatie »

UPSTREAM E-Logboek

Vissersvaartuigen moeten een heleboel gegevens aanleveren aan verschillende overheidsinstanties. Vanaf 1 juli 2011 zijn alle vissersschepen verplicht om deze gegevens elektronisch aan te leveren. Dit wordt wel het e-logboek genoemd. Voor havens biedt het e-logboek een goede mogelijkheid om de administratieve lasten voor de registratie van scheepsbewegingen aanzienlijk te verlagen.

Upstream E-Logboek regelt het elektronische berichtenverkeer tussen de overheid (Digipoort) en havens en kan volledig geïntegreerd met Upstream Port Management worden geleverd. Ook is het goed te integreren met andere software.

vissersvaartuigen.nl

Port-Ability biedt de gegevens uit de Gids van Vissersvaartuigen aan via een handige site, www.vissersvaartuigen.nl, waarmee de gegevens makkelijk kunnen worden uitgevraagd. Het is niet meer nodig zelf de Gids van Vissersvaartuigen elke maand te downloaden, want via deze site zijn altijd de laatste gegevens van een schip op te vragen. Ook kan van een specifiek schip de historie worden bekeken en is het mogelijk alle huidige schepen op te vragen.

Naar vissersvaartuigen.nl »